club@gym4u.pl    ul. Pułtuska 31
tel. 690 099 544    07-200 Wyszków
Wróć do listy

_______________WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE_________

WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 
1. Podstawowym warunkiem korzystania z naszej siłowni jest ukończenie 16-go roku życia .
2. 16 letni potencjalny członek naszego klubu musi posiadać legitymację szkolną i pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
W formularzu rodzice muszą wyrazić zgodę na :
-udział dziecka w zajęciach na siłowni
-samodzielne korzystanie ze sprzętu
Ponadto:
-oświadczyć, że dziecko jest zdrowe i nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu
-ponieść odpowiedzialnoś za kontuzje dziecka i zobowiązać się do pokrycia wszelkich szkód przez nie wyrządzone.
(Formularz dostępny jest w recepcji klubu.)REGULAMIN KLUBU RODO