ul. Pułtuska 31
07-200 Wyszków
club@gym4u.pl
tel. 690 099 544
Wróć do listy

WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

1. Podstawowym warunkiem korzystania z naszej siłowni jest ukończenie 16-go roku życia .
2. 16 letni potencjalny członek naszego klubu musi posiadać legitymację szkolną i pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
W formularzu rodzice muszą wyrazić zgodę na :
-udział dziecka na zajęciach na siłowni
-samodzielne korzystanie ze sprzętu
Ponadto:
-oświadczyć, że dziecko jest zdrowe i nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu
-ponieść odpowiedzialności za kontuzje dziecka i zobowiązać się do pokrycia wszelkich szkód przez nie wyrządzone.
(Formularz dostępny jest w naszym klubie na recepcji.)

Array ( [show] => 1 [text] => [link] => Array ( [show] => 0 [label] => [url] => ) [accept] => Akceptuje [close] => 0 [cookies_name] => popupprivate )